Pomiary stanu środowiska naturalnego na terenie Sopotni Wielkiej - Stowarzyszenie POLARIS-OPP

Dane z Ogródka Dydaktyczno-Pomiarowego ASTROMETEO

dni

Dane pomiarowe z wnętrza komory klimatycznej:

dni

Dane pomiarowe ze stacji meteorologicznej Davis Vantage Pro2:

dni

Dane pomiarowe z punktu monitorującego jasność ciemnego nieba w Sopotni Wielkiej:

ALPS SOP